FETAL EKOKARDİOGRAFİ

 

Fetal EKO gebeliğin 16 . haftasından itibaren rahatlıkla yapılabilir...Ama en iyi görüntüler 18-20 hafta arasındadır..

Kime yapılmalıdır ????

 

İzleyen Kadın Doğum hekiminin bebekte kalp hastalığı şüphesi

Anne-baba, kardeş yada ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü

İleri anne - baba yaşı ve küçük anne yaşı

Önceki çocuklarda kromozom anomalisi

Eşlerden birinde kromozom düzensizliği

Önceki çocukta genetik hastalık

Ailede genetik hastalık

Ultrasonografide fetal anomali şüphesi

Tekrarlayan gebelik kaybı

Sebebi belirlenemeyen konjenital anomalili çocuk öyküsü

Ölü doğumlar

Diabetes mellitus, romatizma gibi maternal hastalıklar

Gebelikte ilaç kullanımı

Biyokimyasal tarama testilerinde anormallik